Terug

★ Bekijk onze beoordelingen op Trustpilot ★

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van decostoffen:


1. Toepassing
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen decostoffen en de klant.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen decostffen) om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
4. Door het gebruik van de internetsite van decostoffen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
5. Decostoffen heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van decostoffen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. Decostoffen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van decostoffen is verstuurd.
3. De klant en deco stoffen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van stoffentotaal gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden bewijs.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4. Decostoffen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling
1. Bij een bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL, overschrijving op ons bankrekeningnummer of betaling achteraf aan de pakketdienst (rembours). Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf tenzij er gekozen wordt voor een rembours zending.
2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die decostoffen als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.
3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is decostoffen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

5. Levering/levertijd
1. Decostoffen streeft ernaar om binnen 2 tot 3 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren.
2. De maximale levertijd, in uitzonderlijke gevallen, bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is, stellen wij u hier tijdig van op de hoogte en bieden wij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 2 werkdagen teruggestort  op uw bank- of girorekening. Echter decostoffen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4. Decostoffen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
5. Decostoffen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van decostoffen.
6. De Levertermijn voor artikelen met (bedrijfs-)logo die overeen wordt gekomen in de offerte of opdrachtbevestiging is indicatief, de opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan de levertermijn.


6. Garantie
1. Bestelt u een artikel bij decostoffen, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft decostoffen minimaal een jaar garantie.
2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik, decostoffen wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor dan ook af.

7. Voorraad
1. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Decostoffen zal in dit geval binnen 2 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

8. Privacy
1. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden  verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Decostoffen 4,8 / 5 - 632 Reviews @ Trustpilot